Sozialversicherung

Pytania i odpowiedzi dotyczące obniżonego wymiaru czasu pracy i podnoszenia kwalifikacji pracowników