Navigation und Service

Sie sind hier:

Zatrudnienie i delegowanie do pracy obywateli Unii Europejskiej

Z dniem 1 maja 2011 r. wygasają uregulowania przejściowe dotyczące swobody przepływu osób pochodzących z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004, tzn. z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Estonii, Łotwy i Litwy.

Titelbild der Broschüre
  • Stand Februar 2011
  • Verfügbarkeit als PDF
  • Artikelnummer A807

Z dniem 1 maja 2011 r. wygasają uregulowania przejściowe dotyczące swobody przepływu osób pochodzących z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004, tzn. z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Estonii, Łotwy i Litwy. Wraz z wygaśnięciem uregulowań przejściowych obywatele tzw. państw UE-8 w celu podjęcia zatrudnienia w Niemczech nie muszą już posiadać pozwolenia na pracę. Oprócz tego znosi się również ostatnie ograniczenia dotyczące delegowania pracowników dla firm świadczących usługi w sektorze budownictwa, sprzątania przemysłowego oraz dekoracji i wyposażenia wnętrz. Związane z tym postępujące normalnienie Europy należy przyjąć z zadowoleniem. Swobodny przepływ osób wraz z obywatelstwem unijnym tworzy fundament Unii Europejskiej, która jest akceptowana przez obywateli i na nich się opiera.

Niemcy w całości wykorzystały siedmioletni dopuszczalny okres stosowania uregulowań przejściowych. Takie postępowanie się sprawdziło. W dniu dzisiejszym sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej niż przed siedmioma laty czy też przed ostatnim przedłużeniem okresu przejściowego przed dwoma laty. Gospodarka i rynek pracy w Niemczech dużo lepiej zniosły kryzys gospodarczy niż początkowo prognozowano, a nowe państwa członkowskie od chwili akcesji nadrobiły dystans w rozwoju gospodarczym. Ponadto w okresie przejściowym rynek niemiecki drogą stopniowego otwierania się został przygotowany do ustanowienia pełnej swobody przepływu osób. Dlatego też migracji pracowników z nowych państw członkowskich nie należy już traktować wyłącznie pod kątem zapobiegania zakłóceniom na krajowym rynku pracy i przeciwdziałania nadużyciom. Na plan pierwszy coraz bardziej wysuwa się, że przedsiębiorstwa, towarzystwa gospodarcze i naukowcy w związku ze zmianami demograficznymi także w Niemczech oczekują wzrastającego zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą.

Duże znaczenie ma dobre poinformowanie pracowników, pracodawców i opinii publicznej o zmianach następujących z dniem 1 maja 2011 r. i o warunkach ramowych zatrudnienia i delegowania do pracy obywateli Unii Europejskiej. Jest to bowiem podstawowy warunek optymalnego wykorzystania możliwości pełnej swobody przepływu osób, a jednocześnie zapobiegania negatywnym skutkom dla zainteresowanych pracowników, jak również dla krajowego rynku pracy. Rzeczowe informacje mają na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionym obawom zarówno w Niemczech, jak i w nowych państwach członkowskich.

Z uwagi na powyższe Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych wydało broszurę informacyjną „Zatrudnienie i delegowanie do pracy obywateli Unii Europejskiej – 50 pytań i odpowiedzi dotyczących 1 maja 2011 r.”. Zawiera ona w pierwszym rzędzie informacje o – ograniczających się do przepisów o pozwoleniach na pracę – zmianach wchodzących w życie z dniem 1 maja 2011 r. Nadal istnieje jeszcze jednak duża niepewność co do dalszego obowiązywania i kontrolowania ogólnych warunków ramowych zatrudnienia i delegowania do pracy obywateli UE, które to dla obywateli Unii z państw UE-8 uzyskają obecnie większe znaczenie faktyczne. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w broszurze oprócz wchodzących w życie zmian przepisów prawnych zostały również omówione ogólne kwestie dotyczące prawa pobytu, poszukiwania pracy, prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego.

Eine Frau mit der Flagge der EU.

So­zia­les Eu­ro­pa und In­ter­na­tio­na­les

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Deutschland setzt sich sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene für eine menschengerechte Sozial- und Beschäftigungspolitik ein.